Learniv
▷ Future Perfect forecast | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forecast  >  Future Perfect


Future Perfect forecast
Tłumaczenie: przewidywać, przewidzieć, zapowiedzieć, prognozować, spekulować
Jesteś na stronie dla czas przeszły forecast


Future Perfect

I will have forecastI
will have forecast 
you
will have forecast 
he/she/it
will have forecast 
we
will have forecast 
you
will have forecast 
they
will have forecast 


Bezokolicznik

forecast

Czasowniki nieregularne