Learniv
▷ Imiesłów czasu przeszłego forecast | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forecast  >  Imiesłów


Imiesłów czasu przeszłego forecast
Tłumaczenie: przewidywać, przewidzieć, zapowiedzieć, prognozować, spekulować

Imiesłów

forecast


[ˈfɔːkɑːst]


Jesteś na stronie dla czas przeszły forecast

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [forecast]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

forecasting 


Bezokolicznik

forecast
Czasowniki nieregularne