Learniv
▷ Present Perfect forecast | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forecast  >  Present Perfect


Present Perfect forecast
Tłumaczenie: przewidywać, przewidzieć, zapowiedzieć, prognozować, spekulować
Jesteś na stronie dla czas przeszły forecast


Present Perfect

I have forecastI
have forecast 
you
have forecast 
he/she/it
has forecast 
we
have forecast 
you
have forecast 
they
have forecast 


Bezokolicznik

forecast

Czasowniki nieregularne