LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forehear


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) forehear

Bezokolicznik

forehear

Czas przeszły

foreheard

Imiesłów

foreheard

   
   


Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

hear

[hɪə]

heard

[hɜːd]

heard

[hɜːd]
Czasowniki nieregularne