Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FOREKEN ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  foreken


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) foreken **

Bezokolicznik

foreken **

Czas przeszły

forekenned

forekent

Imiesłów

forekenned

forekent** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

kenned
kent

kenned
kent
Czasowniki nieregularne