LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forelie


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) forelie **

Bezokolicznik

forelie **

Czas przeszły

forelay

Imiesłów

forelain

forelien ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach


   
   


Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

lie

[laɪ]

lay

[leɪ]

lain
lien

[leɪn]
[laɪn]
Czasowniki nieregularne