Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FORESEE | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  foresee


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) foresee

C1 Tłumaczenie: przewidywać, przewidzieć

Bezokolicznik

foresee

fɔːˈsiː]

Czas przeszły

foresaw

[fɔːˈsɔː]

Imiesłów

foreseen

[fɔːˈsiːn]


Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]


Koniugacja na czasownik nieregularny [foresee]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
foresee 
you
foresee 
he/she/it
foresees 
we
foresee 
you
foresee 
they
foresee 

Niniejszy seryjne

I
am foreseeing 
you
are foreseeing 
he/she/it
is foreseeing 
we
are foreseeing 
you
are foreseeing 
they
are foreseeing 

Czas przeszły

I
foresaw 
you
foresaw 
he/she/it
foresaw 
we
foresaw 
you
foresaw 
they
foresaw 

Dotychczasowe seryjne

I
was foreseeing 
you
were foreseeing 
he/she/it
was foreseeing 
we
were foreseeing 
you
were foreseeing 
they
were foreseeing 

Present Perfect

I
have foreseen 
you
have foreseen 
he/she/it
has foreseen 
we
have foreseen 
you
have foreseen 
they
have foreseen 

Niniejszy seryjne

I
have been foreseeing 
you
have been foreseeing 
he/she/it
has been foreseeing 
we
have been foreseeing 
you
have been foreseeing 
they
have been foreseeing 

Past Perfect

I
had foreseen 
you
had foreseen 
he/she/it
had foreseen 
we
had foreseen 
you
had foreseen 
they
had foreseen 

Dotychczasowe seryjne

I
had been foreseeing 
you
had been foreseeing 
he/she/it
had been foreseeing 
we
had been foreseeing 
you
had been foreseeing 
they
had been foreseeing 

Przyszłość

I
will foresee 
you
will foresee 
he/she/it
will foresee 
we
will foresee 
you
will foresee 
they
will foresee 

Przyszłe ciągły

I
will be foreseeing 
you
will be foreseeing 
he/she/it
will be foreseeing 
we
will be foreseeing 
you
will be foreseeing 
they
will be foreseeing 

Future Perfect

I
will have foreseen 
you
will have foreseen 
he/she/it
will have foreseen 
we
will have foreseen 
you
will have foreseen 
they
will have foreseen 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been foreseeing 
you
will have been foreseeing 
he/she/it
will have been foreseeing 
we
will have been foreseeing 
you
will have been foreseeing 
they
will have been foreseeing 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [foresee]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would foresee 
you
would foresee 
he/she/it
would foresee 
we
would foresee 
you
would foresee 
they
would foresee 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be foreseeing 
you
would be foreseeing 
he/she/it
would be foreseeing 
we
would be foreseeing 
you
would be foreseeing 
they
would be foreseeing 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have foreseen 
you
would have foreseen 
he/she/it
would have foreseen 
we
would have foreseen 
you
would have foreseen 
they
would have foreseen 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been foreseeing 
you
would have been foreseeing 
he/she/it
would have been foreseeing 
we
would have been foreseeing 
you
would have been foreseeing 
they
would have been foreseeing 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [foresee]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
foresee 
you
foresee 
he/she/it
foresee 
we
foresee 
you
foresee 
they
foresee 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
foresaw 
you
foresaw 
he/she/it
foresaw 
we
foresaw 
you
foresaw 
they
foresaw 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had foreseen 
you
had foreseen 
he/she/it
had foreseen 
we
had foreseen 
you
had foreseen 
they
had foreseen 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [foresee]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
foresee 
you
Let´s foresee 
he/she/it
foresee 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [foresee]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
foreseeing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
foreseen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Czasowniki nieregularne