Learniv
▷ Past Perfect foresee | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  foresee  >  Past Perfect


Past Perfect foresee
Tłumaczenie: przewidywać, przewidzieć
Jesteś na stronie dla czas przeszły foresee


Past Perfect

I had foreseenI
had foreseen 
you
had foreseen 
he/she/it
had foreseen 
we
had foreseen 
you
had foreseen 
they
had foreseen 


Bezokolicznik

foresee

Czasowniki nieregularne