Learniv
▷ Present Perfect foresee | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  foresee  >  Present Perfect


Present Perfect foresee
Tłumaczenie: przewidywać, przewidzieć
Jesteś na stronie dla czas przeszły foresee


Present Perfect

I have foreseenI
have foreseen 
you
have foreseen 
he/she/it
has foreseen 
we
have foreseen 
you
have foreseen 
they
have foreseen 


Bezokolicznik

foresee

Czasowniki nieregularne