Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FORLEAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forleave


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) forleave

Bezokolicznik

forleave

Czas przeszły

forleft

Imiesłów

forleft

forlaft ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

leave

[liːv]

left

[left]

left
laft

[left]
[left]
Czasowniki nieregularne