Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FORLET ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forlet


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) forlet **

Bezokolicznik

forlet **

Czas przeszły

forlet

forleet *

Imiesłów

forlet

forletten ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

let

[let]

let
leet

[let]
[liːt]

let
letten

[let]
[liːtn]
Czasowniki nieregularne