Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FORSPEAK ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forspeak


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) forspeak **

Bezokolicznik

forspeak **

Czas przeszły

forspoke

forspake *

Imiesłów

forspoken

forspoke ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

speak

[spiːk]

spoke
spake

[spəʊk]
[speɪk]

spoken
spoke

[ˈspəʊkən]
[spəʊk]
Czasowniki nieregularne