Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FORSWEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forswear


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) forswear

Tłumaczenie: zaprzeczać, wyrzec się, wyrzekać się, zrzec się, zrzekać się, wyprzeć się, wypierać się

Bezokolicznik

forswear

Imiesłów

forswornPochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

swear

[sweə]

swore

[swɔː]

sworn

[swɔːn]


Koniugacja na czasownik nieregularny [forswear]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
forswear 
you
forswear 
he/she/it
forswears 
we
forswear 
you
forswear 
they
forswear 

Niniejszy seryjne

I
am forswearing 
you
are forswearing 
he/she/it
is forswearing 
we
are forswearing 
you
are forswearing 
they
are forswearing 

Czas przeszły

I
forswore 
you
forswore 
he/she/it
forswore 
we
forswore 
you
forswore 
they
forswore 

Dotychczasowe seryjne

I
was forswearing 
you
were forswearing 
he/she/it
was forswearing 
we
were forswearing 
you
were forswearing 
they
were forswearing 

Present Perfect

I
have forsworn 
you
have forsworn 
he/she/it
has forsworn 
we
have forsworn 
you
have forsworn 
they
have forsworn 

Niniejszy seryjne

I
have been forswearing 
you
have been forswearing 
he/she/it
has been forswearing 
we
have been forswearing 
you
have been forswearing 
they
have been forswearing 

Past Perfect

I
had forsworn 
you
had forsworn 
he/she/it
had forsworn 
we
had forsworn 
you
had forsworn 
they
had forsworn 

Dotychczasowe seryjne

I
had been forswearing 
you
had been forswearing 
he/she/it
had been forswearing 
we
had been forswearing 
you
had been forswearing 
they
had been forswearing 

Przyszłość

I
will forswear 
you
will forswear 
he/she/it
will forswear 
we
will forswear 
you
will forswear 
they
will forswear 

Przyszłe ciągły

I
will be forswearing 
you
will be forswearing 
he/she/it
will be forswearing 
we
will be forswearing 
you
will be forswearing 
they
will be forswearing 

Future Perfect

I
will have forsworn 
you
will have forsworn 
he/she/it
will have forsworn 
we
will have forsworn 
you
will have forsworn 
they
will have forsworn 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been forswearing 
you
will have been forswearing 
he/she/it
will have been forswearing 
we
will have been forswearing 
you
will have been forswearing 
they
will have been forswearing 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [forswear]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would forswear 
you
would forswear 
he/she/it
would forswear 
we
would forswear 
you
would forswear 
they
would forswear 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be forswearing 
you
would be forswearing 
he/she/it
would be forswearing 
we
would be forswearing 
you
would be forswearing 
they
would be forswearing 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have forsworn 
you
would have forsworn 
he/she/it
would have forsworn 
we
would have forsworn 
you
would have forsworn 
they
would have forsworn 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been forswearing 
you
would have been forswearing 
he/she/it
would have been forswearing 
we
would have been forswearing 
you
would have been forswearing 
they
would have been forswearing 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [forswear]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
forswear 
you
forswear 
he/she/it
forswear 
we
forswear 
you
forswear 
they
forswear 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
forswore 
you
forswore 
he/she/it
forswore 
we
forswore 
you
forswore 
they
forswore 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had forsworn 
you
had forsworn 
he/she/it
had forsworn 
we
had forsworn 
you
had forsworn 
they
had forsworn 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [forswear]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
forswear 
you
Let´s forswear 
he/she/it
forswear 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [forswear]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
forswearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
forsworn 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Czasowniki nieregularne