Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FORSWINK ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forswink


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) forswink **

Bezokolicznik

forswink **

Czas przeszły

forswank

forswonk

Imiesłów

forswunk

forswunken** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

swank
swonk
swinkt
swinked

swunk
swunken
swonken
swinkt
swinked
Czasowniki nieregularne