LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forthtell


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) forthtell

Bezokolicznik

forthtell

Czas przeszły

forthtold

Imiesłów

forthtold

   
   


Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
Czasowniki nieregularne