Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FORWEAR ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forwear


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) forwear **

Bezokolicznik

forwear **

Czas przeszły

forweared

forwore

Imiesłów

forweared

forworn** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

wear

[weə]

wore
weared

[wɔː]
[weəd]

worn
weared

[wɔːn]
[weəd]
Czasowniki nieregularne