Learniv
▷ Future Perfect freeze | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  freeze  >  Future Perfect


Future Perfect freeze
Tłumaczenie: zamarzać, zamarznąć, zamrażać, zamrozić, marznąć, zmarznąć, zziębnąć, wymrozić, zastygnąć w bezruchu, zawieszać się, zacinać się
Jesteś na stronie dla czas przeszły freeze


Future Perfect

I will have frozenI
will have frozen 
you
will have frozen 
he/she/it
will have frozen 
we
will have frozen 
you
will have frozen 
they
will have frozen 


Bezokolicznik

freeze

Czasowniki nieregularne