Learniv
▷ Past Perfect freeze | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  freeze  >  Past Perfect


Past Perfect freeze
Tłumaczenie: zamarzać, zamarznąć, zamrażać, zamrozić, marznąć, zmarznąć, zziębnąć, wymrozić, zastygnąć w bezruchu, zawieszać się, zacinać się
Jesteś na stronie dla czas przeszły freeze


Past Perfect

I had frozenI
had frozen 
you
had frozen 
he/she/it
had frozen 
we
had frozen 
you
had frozen 
they
had frozen 


Bezokolicznik

freeze

Czasowniki nieregularne