Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) HANDSET | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  handset


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) handset

Bezokolicznik

handset

Czas przeszły

handset

Imiesłów

handset

handsetten ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

set

[set]

set

[set]

set
setten

[set]
[setn]
Czasowniki nieregularne