Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) HANDSEW | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  handsew


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) handsew

Bezokolicznik

handsew

Czas przeszły

handsewed

Imiesłów

handsewn

handsewed

handsewen ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

sew

[səʊ]

sewed

[səʊd]

sewn
sewed
sewen

[səʊn]
[səʊd]
[səʊn]
Czasowniki nieregularne