Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) HANDSPRING | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  handspring


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) handspring

Bezokolicznik

handspring

Czas przeszły

handsprang

handsprung

Imiesłów

handsprung

handsprang ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

spring

[sprɪŋ]

sprang
sprung

[spræŋ]
[sprʌŋ]

sprung
sprang

[sprʌŋ]
[spræŋ]
Czasowniki nieregularne