Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) HANDWRITE | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  handwrite


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) handwrite

C1

Bezokolicznik

handwrite

[ˈhændraɪt]

Czas przeszły

handwrote

handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]

Imiesłów

handwritten

handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]


Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

write

[raɪt]

wrote
writ

[rəʊt]
[rɪt]

written
writ

[rɪtn]
[rɪt]
Czasowniki nieregularne