Learniv
▷ Past Perfect have / has | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  have / has  >  Past Perfect


Past Perfect have / has
Tłumaczenie: nabyć, nabywać, otrzymywać, otrzymać, mieć, posiadać, pić, miewać, jeść
Jesteś na stronie dla czas przeszły have / has


Past Perfect

I had hadI
had had 
you
had had 
he/she/it
had had 
we
had had 
you
had had 
they
had had 


Bezokolicznik

have / has

Czasowniki nieregularne