Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) INHOLD | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  inhold


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) inhold

Bezokolicznik

inhold

[ɪnˈhəʊld]

Czas przeszły

inheld

[ɪnˈheld]

Imiesłów

inheld

inholden *

[ɪnˈheld]
[ɪnhəʊldn]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

hold

[həʊld]

held

[held]

held
holden

[held]
[həʊldn]
Czasowniki nieregularne