Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) INTERLAY | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  interlay


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) interlay

Bezokolicznik

interlay

[ɪntəˈleɪ]

Czas przeszły

interlaid

interlayed *

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]

Imiesłów

interlaid

interlayed *

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Czasowniki nieregularne