Learniv
▷ Past Perfect keep | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  keep  >  Past Perfect


Past Perfect keep
Tłumaczenie: wykonać, przechowywać, zachować, przechować, utrzymywać, utrzymać, zachowywać, przestrzegać, pozostawić, dochować, dochowywać, dotrzymać, spełniać, spełnić, zostawić, trzymać, kontynuować, potrzymać, dzierżyć, dotrzymywać
Jesteś na stronie dla czas przeszły keep


Past Perfect

I had keptI
had kept 
you
had kept 
he/she/it
had kept 
we
had kept 
you
had kept 
they
had kept 


Bezokolicznik

keep

Czasowniki nieregularne