Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) KNIT | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  knit


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) knit

B1 Tłumaczenie: składać, złożyć, ściągać, ściągnąć, dziergać, robić na drutach, szydełkować, wydziergać, łączyć ściśle

Bezokolicznik

knit

[nɪt]

Czas przeszły

knitted

knit

knitted]
[knit

Imiesłów

knitted

knit

knitted]
[knit


Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

beknit
beknitted

beknit
beknitted

hand-knit
hand-knitted

hand-knit
hand-knitted


Koniugacja na czasownik nieregularny [knit]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
knit 
you
knit 
he/she/it
knits 
we
knit 
you
knit 
they
knit 

Niniejszy seryjne

I
am knitting 
you
are knitting 
he/she/it
is knitting 
we
are knitting 
you
are knitting 
they
are knitting 

Czas przeszły

I
knitted; knit 
you
knitted; knit 
he/she/it
knitted; knit 
we
knitted; knit 
you
knitted; knit 
they
knitted; knit 

Dotychczasowe seryjne

I
was knitting 
you
were knitting 
he/she/it
was knitting 
we
were knitting 
you
were knitting 
they
were knitting 

Present Perfect

I
have knitted; knit 
you
have knitted; knit 
he/she/it
has knitted; knit 
we
have knitted; knit 
you
have knitted; knit 
they
have knitted; knit 

Niniejszy seryjne

I
have been knitting 
you
have been knitting 
he/she/it
has been knitting 
we
have been knitting 
you
have been knitting 
they
have been knitting 

Past Perfect

I
had knitted; knit 
you
had knitted; knit 
he/she/it
had knitted; knit 
we
had knitted; knit 
you
had knitted; knit 
they
had knitted; knit 

Dotychczasowe seryjne

I
had been knitting 
you
had been knitting 
he/she/it
had been knitting 
we
had been knitting 
you
had been knitting 
they
had been knitting 

Przyszłość

I
will knit 
you
will knit 
he/she/it
will knit 
we
will knit 
you
will knit 
they
will knit 

Przyszłe ciągły

I
will be knitting 
you
will be knitting 
he/she/it
will be knitting 
we
will be knitting 
you
will be knitting 
they
will be knitting 

Future Perfect

I
will have knitted; knit 
you
will have knitted; knit 
he/she/it
will have knitted; knit 
we
will have knitted; knit 
you
will have knitted; knit 
they
will have knitted; knit 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been knitting 
you
will have been knitting 
he/she/it
will have been knitting 
we
will have been knitting 
you
will have been knitting 
they
will have been knitting 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [knit]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would knit 
you
would knit 
he/she/it
would knit 
we
would knit 
you
would knit 
they
would knit 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be knitting 
you
would be knitting 
he/she/it
would be knitting 
we
would be knitting 
you
would be knitting 
they
would be knitting 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have knitted; knit 
you
would have knitted; knit 
he/she/it
would have knitted; knit 
we
would have knitted; knit 
you
would have knitted; knit 
they
would have knitted; knit 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been knitting 
you
would have been knitting 
he/she/it
would have been knitting 
we
would have been knitting 
you
would have been knitting 
they
would have been knitting 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [knit]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
knit 
you
knit 
he/she/it
knit 
we
knit 
you
knit 
they
knit 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
knitted; knit 
you
knitted; knit 
he/she/it
knitted; knit 
we
knitted; knit 
you
knitted; knit 
they
knitted; knit 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had knitted; knit 
you
had knitted; knit 
he/she/it
had knitted; knit 
we
had knitted; knit 
you
had knitted; knit 
they
had knitted; knit 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [knit]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
knit 
you
Let´s knit 
he/she/it
knit 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [knit]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
knitting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
knitted; knit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [knit]

knit together

knit upCzasowniki nieregularne