Learniv
▷ Koniugacja czasownika ALLOCATE | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  czasowniki regularne  >  allocate


Koniugacja czasownika allocate

Tłumaczenie: umieszczać, alokować, przeznaczyć, przydzielić, asygnować, wyasygnować

Bezokolicznik

allocate

/ˈæl.ə.keɪt/

Czas przeszły

allocated

/ˈæl.ə.keɪ.tɪd/

Imiesłów

allocated

/ˈæl.ə.keɪ.tɪd/

Koniugacja regularny czasownik [allocate]

koniugacja jest tworzeniem pochodnych form czasownika z jego głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z regułami gramatyki). Na przykład czasownik „pęknięcie” może być skoniugowany w celu utworzenia słów pęknięcie, pęknięcia, pęknięcia, złamania i łamania.


Koniugacja terminowa jest stosowana tylko do przegięcia czasowników, a nie innych części mowy (fleksja rzeczowników i przymiotników jest znana jako deklinacja). Często ogranicza się również do oznaczania tworzenia skończonych form czasownika-można je nazywać formami sprzężonymi, w przeciwieństwie do form niefinaryzujących, takich jak bezokolicznik lub gerund, które zwykle nie są oznaczone przez większość z większości z Kategorie gramatyczne.


koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasa czasownika). Czasownik, który nie podąża za wszystkimi standardowymi wzorcami koniugacyjnymi języka, jest uważany za   ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
allocate 
you
allocate 
he/she/it
allocates 
we
allocate 
you
allocate 
they
allocate 

Niniejszy seryjne

I
am allocating 
you
are allocating 
he/she/it
is allocating 
we
are allocating 
you
are allocating 
they
are allocating 

Czas przeszły

I
allocated 
you
allocated 
he/she/it
allocated 
we
allocated 
you
allocated 
they
allocated 

Dotychczasowe seryjne

I
was allocating 
you
were allocating 
he/she/it
was allocating 
we
were allocating 
you
were allocating 
they
were allocating 

Present Perfect

I
have allocated 
you
have allocated 
he/she/it
has allocated 
we
have allocated 
you
have allocated 
they
have allocated 

Niniejszy seryjne

I
have been allocating 
you
have been allocating 
he/she/it
has been allocating 
we
have been allocating 
you
have been allocating 
they
have been allocating 

Past Perfect

I
had allocated 
you
had allocated 
he/she/it
had allocated 
we
had allocated 
you
had allocated 
they
had allocated 

Dotychczasowe seryjne

I
had been allocating 
you
had been allocating 
he/she/it
had been allocating 
we
had been allocating 
you
had been allocating 
they
had been allocating 

Przyszłość

I
will allocate 
you
will allocate 
he/she/it
will allocate 
we
will allocate 
you
will allocate 
they
will allocate 

Przyszłe ciągły

I
will be allocating 
you
will be allocating 
he/she/it
will be allocating 
we
will be allocating 
you
will be allocating 
they
will be allocating 

Future Perfect

I
will have allocated 
you
will have allocated 
he/she/it
will have allocated 
we
will have allocated 
you
will have allocated 
they
will have allocated 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been allocating 
you
will have been allocating 
he/she/it
will have been allocating 
we
will have been allocating 
you
will have been allocating 
they
will have been allocating 

Warunkowe
(Conditional)
regularny czasownik [allocate]

Przyczynowość (zwana także przyczyną lub przyczyną i efektem) jest wpływem, na które jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) Przyczynia się do produkcji innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt częściowo zależy od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, o których mówi się, że są dla niego czynniki przyczynowe i wszystkie leżą w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub przyczynowego czynnika wielu innych efektów, które wszystkie leżą w jego przyszłości.


Warunkowy nastrój (skrócone Cond) jest gramatycznym nastrój stosowany w zdaniach warunkowych w celu wyrażenia propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, prawdopodobnie alarmowego.

angielski nie ma refleksyjnego (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem tak wielu czasowników modalnych, może, powinien i mógłby w niektórych kontekstach być uważane za warunkowe formy puszki, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, będzie i będzie odpowiednio. To, co nazywa się angielskim nastrojem warunkowym (lub po prostu warunkowym), powstaje peryfrastycznie za pomocą czasownika modalnego, w połączeniu z gołym bezokolicznikiem następującego czasownika. (Czasami powinien być stosowany zamiast tego z podmiotem pierwszej osoby - patrz i będzie.

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would allocate 
you
would allocate 
he/she/it
would allocate 
we
would allocate 
you
would allocate 
they
would allocate 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be allocating 
you
would be allocating 
he/she/it
would be allocating 
we
would be allocating 
you
would be allocating 
they
would be allocating 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have allocated 
you
would have allocated 
he/she/it
would have allocated 
we
would have allocated 
you
would have allocated 
they
would have allocated 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been allocating 
you
would have been allocating 
he/she/it
would have been allocating 
we
would have been allocating 
you
would have been allocating 
they
would have been allocating 

Skojarzone
(Subjunktiv)
regularny czasownik [allocate]

Subjunctive to nastrój gramatyczny, cecha wypowiedzi, która wskazuje na stosunek mówcy do niego. Symnukcyjne formy czasowników są zwykle wykorzystywane do wyrażania różnych stanów nierzeczywistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, osąd, opinia, obowiązek lub działanie, które jeszcze nie miało miejsca; Dokładne sytuacje, w których są one używane, różnią się w zależności od języka. Łącznik jest jednym z nastrojów Irrealis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrastowe z orientacyjnym nastrój, który jest używany głównie w celu wskazania, że ​​coś jest faktem.


Symnuktywa występuje najczęściej, choć nie wyłącznie, w podrzędnych klauzulach, szczególnie, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w podporządkowanych klauzulach To jest. Przykłady trybu łączącego w języku angielskim znajdują się w zdaniach „Sugeruję, abyś był ostrożny” i „ważne jest, aby pozostała po twojej stronie.”


nastrój trybu łagodnego w języku angielskim jest A Typ klauzuli używany w niektórych kontekstach, które opisują możliwości nieczynne, np. „Bardzo ważne jest, abyś tu był” i „ważne jest, aby przybył wcześnie”. W języku angielskim łącznik jest raczej składniowy, a nie fleksyjny, ponieważ nie ma specyficznej formy czasownika. Raczej klauzule łączące rekrutują nagą formę czasownika, która jest również używana w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
allocate 
you
allocate 
he/she/it
allocate 
we
allocate 
you
allocate 
they
allocate 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
allocated 
you
allocated 
he/she/it
allocated 
we
allocated 
you
allocated 
they
allocated 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had allocated 
you
had allocated 
he/she/it
had allocated 
we
had allocated 
you
had allocated 
they
had allocated 

Imperatywem
(Imperativ)
regularny czasownik [allocate]

Imperatywnym nastrojem jest gramatycznym nastrojem, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w nastroju imperatywnym jest angielskie zdanie „Go”. Takie imperatywy oznaczają temat drugiej osoby (ty), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszoosobowe i trzeciej osoby, ze znaczeniem „Let's (zrób coś)” lub „pozwól im (zrobić coś)” (formy mogą alternatywnie nazywane kohortażem i jussive).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
allocate 
you
Let´s allocate 
he/she/it
allocate 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
regularny czasownik [allocate]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
allocating 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
allocated 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 czasowniki regularne & Czasowniki nieregularne