Learniv
▷ Past Perfect leap | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  leap  >  Past Perfect


Past Perfect leap
Tłumaczenie: wyskoczyć, przeskakiwać, skakać, wzbić się, skoczyć, przeskoczyć, doskoczyć, doskakiwać
Jesteś na stronie dla czas przeszły leap


Past Perfect

I had leapt; leapedI
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
he/she/it
had leapt; leaped 
we
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
they
had leapt; leaped 


Bezokolicznik

leap

Czasowniki nieregularne