Learniv
▷ Imiesłów czasu przeszłego learn | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  learn  >  Imiesłów


Imiesłów czasu przeszłego learn
Tłumaczenie: poznać, poznawać, zauważyć, doświadczyć, doświadczać, rozpoznawać, rozpoznać, dowiedzieć się, uczyć się, dowiadywać się, wkuwać, studiować, nauczyć się, wkuć, posiąść, przyuczyć się, przyuczać się, douczać się, douczyć się, wyciągnąć wnioski, wyciągać wni

Imiesłów

learned

learnt


[lɜːnd]
[lɜːnt]


Jesteś na stronie dla czas przeszły learn

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [learn]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

learning 


Bezokolicznik

learn
Czasowniki nieregularne