Learniv
▷ Imiesłów czasu przeszłego lend | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  lend  >  Imiesłów


Imiesłów czasu przeszłego lend
Tłumaczenie: pożyczyć, pożyczać, wypożyczać, wypożyczyć, użyczyć, użyczać

Imiesłów

lent


[lent]


Jesteś na stronie dla czas przeszły lend

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [lend]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

lending 


Bezokolicznik

lend
Czasowniki nieregularne