Ta strona wykorzystuje do świadczenia usług personalizacji reklam i analizowanie ruchu ciasteczek. Korzystając z tej strony zgadzasz. Więcej informacji

LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  let


Obmiana czasownika:

B1

let

Tłumaczenie: puszczać, puścić, uwolnić, uwalniać, pozwolić, pozwalać, zostawić

Bezokolicznik

let

[let]

Czas przeszły

let

leet *

[let]
[liːt]

Imiesłów

let

letten *

[let]
[liːtn]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach


   
   


Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

sublet

[ˌsʌbˈlet]

sublet
subleet

[ˌsʌbˈlet]
[ˌsʌbˈi:t]

sublet
subletten

[ˌsʌbˈlet]
[ˌsʌbˈi:tn]

forlet
forleet

forlet
forletten

underlet
underleet

underlet
underletten


Koniugacja na czasownik nieregularny [let]

Koniugacja utworzenie form pochodzących czasownika z jej głównych części przegięcia (zmiany formy według zasad gramatyki). Na przykład, czasownik „przerwa” może być sprzężone w celu utworzenia słowa złamać przerw, spłukany przerwane i wytrzymałości.

Określenie sprzęgania stosuje się tylko do przegięcia czasowników, a nie z innymi częściami mowy (odmiana rzeczowników i przymiotników jest znany jako deklinacji). Ponadto często jest ograniczone do oznaczający powstawanie skończonych formy czasownika - mogą być one dalej sprzężonych postaciach, w przeciwieństwie do nie-ograniczonych postaciach, takich jak nieskończonym gerundivum, które nie wydają się być oznaczone dla większości kategorie gramatyczne.

Koniugacja jest także tradycyjna nazwa dla grupy czasowników, które podzielają podobny wzór koniugacji w danym języku (klasa czasownik). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorów koniugacji języku mówi się być nieregularny czasownik .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
let 
you
let 
he/she/it
lets 
we
let 
you
let 
they
let 

Niniejszy seryjne

I
am letting 
you
are letting 
he/she/it
is letting 
we
are letting 
you
are letting 
they
are letting 

Czas przeszły

I
let 
you
let 
he/she/it
let 
we
let 
you
let 
they
let 

Dotychczasowe seryjne

I
was letting 
you
were letting 
he/she/it
was letting 
we
were letting 
you
were letting 
they
were letting 

Present Perfect

I
have let 
you
have let 
he/she/it
has let 
we
have let 
you
have let 
they
have let 

Niniejszy seryjne

I
have been letting 
you
have been letting 
he/she/it
has been letting 
we
have been letting 
you
have been letting 
they
have been letting 

Past Perfect

I
had let 
you
had let 
he/she/it
had let 
we
had let 
you
had let 
they
had let 

Dotychczasowe seryjne

I
had been letting 
you
had been letting 
he/she/it
had been letting 
we
had been letting 
you
had been letting 
they
had been letting 

Przyszłość

I
will let 
you
will let 
he/she/it
will let 
we
will let 
you
will let 
they
will let 

Przyszłe ciągły

I
will be letting 
you
will be letting 
he/she/it
will be letting 
we
will be letting 
you
will be letting 
they
will be letting 

Future Perfect

I
will have let 
you
will have let 
he/she/it
will have let 
we
will have let 
you
will have let 
they
will have let 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been letting 
you
will have been letting 
he/she/it
will have been letting 
we
will have been letting 
you
will have been letting 
they
will have been letting 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [let]

przyczynowości (określany również jako przyczynowej i przyczynowo-skutkową) ma wpływ, w którym jedno zdarzenie, proces, stan lub obiektów ( przyczyny) przyczynia się do wytworzenia innego zdarzenia, procesu lub stanu obiektu (efekt), w którym powodem jest częściowo odpowiedzialny za efekt, a efekt ten jest częściowo zależna od przyczyny. Na ogół proces ma wiele przyczyn, które uważane są także za czynniki przyczynowe dla niego i wszyscy leżą w przeszłości. Efekt z kolei może być przyczyną, czy czynnik przyczynowy, wielu innych efektów, które leżą w jego przyszłości.

trybu warunkowego (w skrócie skraplacza) jest tryb w zdaniu warunkowych wyrazić twierdzenie, którego ważności jest zależna od pewnych warunków, ewentualnie alternatywę.

angielski nie ma niestały (morfologicznych) tryb warunkowy, chyba tyle, co mogłoby czasowników modalnych, być może, powinien i że może w pewnych sytuacjach być traktowane jako formy warunkowych puszki, może, powinien i będzie odpowiednio. Co nazywa nastrój warunkową angielskiego (lub po prostu warunkowe) powstaje periphrastically pomocą czasownika modalnego by w połączeniu z gołą bezokolicznika następnego czasownika. (Czasami powinno się stosować w miejsce przy połączeniach z pierwszej osoby podlegającej -.. Zobacz powinien a także wspomniane czasowniki modalne mógł, może i powinna by może zastąpić w celu wyrażenia odpowiedniej modalności oprócz uwarunkowań)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would let 
you
would let 
he/she/it
would let 
we
would let 
you
would let 
they
would let 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be letting 
you
would be letting 
he/she/it
would be letting 
we
would be letting 
you
would be letting 
they
would be letting 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have let 
you
would have let 
he/she/it
would have let 
we
would have let 
you
would have let 
they
would have let 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been letting 
you
would have been letting 
he/she/it
would have been letting 
we
would have been letting 
you
would have been letting 
they
would have been letting 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [let]

subjunctive to tryb, cechą wypowiedzi, która wskazuje postawę mówiącego do niego. Subjunctive formy czasowników są zwykle używane do wyrażania różnych stanów nierealność takie jak: chęć, emocji, możliwości, wyroku, zdaniem obowiązku lub działania, które jeszcze nie wystąpiły; dokładne określenie sytuacji, w których są one stosowane różnią się od języka na język. Trybie łączącym jest jednym z nastrojami irrealis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Jest często kontrastuje z orientacyjną, nastrój realis, który jest stosowany głównie w celu wskazania, że ​​coś jest stwierdzenie faktu.

Subjunctives występują najczęściej, choć nie wyłącznie, w podrzędnych, szczególnie że, klauzule. Przykłady trybie łączącym w języku angielskim można znaleźć w zdaniach „I sugerują, że należy zachować ostrożność” i „Ważne jest, że pobyt u twego boku.”

subjunctive nastrój w języku angielskim jest rodzajem klauzula stosowana w niektórych kontekstach, które opisują niż rzeczywiste możliwości, m.in. „Jest to niezwykle ważne, aby być tutaj” i „Ważne jest, że przyjeżdżają wcześnie.” W języku angielskim subjunctive jest składniowym zamiast fleksji, ponieważ nie ma specjalnie subjunctive forma czasownika. Przeciwnie, niech klauzule rekrutacji absolutne formy czasownika który jest również używany w wielu innych konstrukcji.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
let 
you
let 
he/she/it
let 
we
let 
you
let 
they
let 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
let 
you
let 
he/she/it
let 
we
let 
you
let 
they
let 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had let 
you
had let 
he/she/it
had let 
we
had let 
you
had let 
they
had let 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [let]

tryb rozkazujący to tryb, który tworzy polecenia lub żądania.

Przykładem czasownika użytego w trybie rozkazującym jest wyrażenie angielskie „Go”. Takie nakazy oznaczać drugiej osobie będącej przedmiotem (ty), ale niektóre inne języki mają również pierwszej i trzeciej osoby imperatywy, ze znaczeniem „LET'S (czegoś)” lub „niech (czegoś)” (Formularze mogą alternatywnie nazywany cohortative i jussive).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
let 
you
Let´s let 
he/she/it
let 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [let]

językoznawstwa bierny (ptcp) jest formą nonfinite czasownika zawiera dokonany lub continuative aspekt w wielu czasów. Imiesłów może także działać jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład, w „gotowanych ziemniaków” gotowane przeszłości bierny na wrzenia czasownika przymiotnikowo modyfikującego rzeczownik ziemniaczana; w „zabrakło nam obdarty,” obdarty to imiesłów od czasownika szmatą, przysłówkowo kwalifikacyjna RAN czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
letting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
let 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [let]

let down

let in

let off

let on

let out

let upCzasowniki nieregularne