Learniv
▷ Imiesłów czasu przeszłego let | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  let  >  Imiesłów


Imiesłów czasu przeszłego let
Tłumaczenie: puszczać, puścić, uwolnić, uwalniać, pozwolić, pozwalać, zostawić

Imiesłów

let

letten *


[let]
[liːtn]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Jesteś na stronie dla czas przeszły let

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [let]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

letting 


Bezokolicznik

let
Czasowniki nieregularne