Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) LIGHT | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  light


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) light

B1 Tłumaczenie: zapalać, oświetlać, zapalić, wyjść, lądować, świecić, zaświecić, odpalić, odpalać

Bezokolicznik

light

[laɪt]

Czas przeszły

lighted

lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]

Imiesłów

lighted

lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]


Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

alight

[əˈlaɪt]

alighted
alit

[əˈlaɪtɪd]
[əˈlɪt]

alighted
alit

[əˈlaɪtɪd]
[əˈlɪt]

backlighted
backlit

backlighted
backlit

green-lighted
green-lit

green-lighted
green-lit

relighted
relit

relighted
relit


Koniugacja na czasownik nieregularny [light]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
light 
you
light 
he/she/it
lights 
we
light 
you
light 
they
light 

Niniejszy seryjne

I
am lighting 
you
are lighting 
he/she/it
is lighting 
we
are lighting 
you
are lighting 
they
are lighting 

Czas przeszły

I
lighted; lit 
you
lighted; lit 
he/she/it
lighted; lit 
we
lighted; lit 
you
lighted; lit 
they
lighted; lit 

Dotychczasowe seryjne

I
was lighting 
you
were lighting 
he/she/it
was lighting 
we
were lighting 
you
were lighting 
they
were lighting 

Present Perfect

I
have lighted; lit 
you
have lighted; lit 
he/she/it
has lighted; lit 
we
have lighted; lit 
you
have lighted; lit 
they
have lighted; lit 

Niniejszy seryjne

I
have been lighting 
you
have been lighting 
he/she/it
has been lighting 
we
have been lighting 
you
have been lighting 
they
have been lighting 

Past Perfect

I
had lighted; lit 
you
had lighted; lit 
he/she/it
had lighted; lit 
we
had lighted; lit 
you
had lighted; lit 
they
had lighted; lit 

Dotychczasowe seryjne

I
had been lighting 
you
had been lighting 
he/she/it
had been lighting 
we
had been lighting 
you
had been lighting 
they
had been lighting 

Przyszłość

I
will light 
you
will light 
he/she/it
will light 
we
will light 
you
will light 
they
will light 

Przyszłe ciągły

I
will be lighting 
you
will be lighting 
he/she/it
will be lighting 
we
will be lighting 
you
will be lighting 
they
will be lighting 

Future Perfect

I
will have lighted; lit 
you
will have lighted; lit 
he/she/it
will have lighted; lit 
we
will have lighted; lit 
you
will have lighted; lit 
they
will have lighted; lit 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been lighting 
you
will have been lighting 
he/she/it
will have been lighting 
we
will have been lighting 
you
will have been lighting 
they
will have been lighting 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [light]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would light 
you
would light 
he/she/it
would light 
we
would light 
you
would light 
they
would light 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be lighting 
you
would be lighting 
he/she/it
would be lighting 
we
would be lighting 
you
would be lighting 
they
would be lighting 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have lighted; lit 
you
would have lighted; lit 
he/she/it
would have lighted; lit 
we
would have lighted; lit 
you
would have lighted; lit 
they
would have lighted; lit 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been lighting 
you
would have been lighting 
he/she/it
would have been lighting 
we
would have been lighting 
you
would have been lighting 
they
would have been lighting 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [light]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
light 
you
light 
he/she/it
light 
we
light 
you
light 
they
light 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
lighted; lit 
you
lighted; lit 
he/she/it
lighted; lit 
we
lighted; lit 
you
lighted; lit 
they
lighted; lit 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had lighted; lit 
you
had lighted; lit 
he/she/it
had lighted; lit 
we
had lighted; lit 
you
had lighted; lit 
they
had lighted; lit 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [light]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
light 
you
Let´s light 
he/she/it
light 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [light]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
lighting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
lighted; lit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [light]

light on

light up

light uponCzasowniki nieregularne