Learniv
▷ Past Perfect meet | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  meet  >  Past Perfect


Past Perfect meet
Tłumaczenie: zaspokajać, poznać, zastać, zastawać, zbierać się, odwiedzić, odwiedzać, spotkać, spotykać, zapoznać, spotkać się, spotykać się, zapoznać się, zgadzać się, napotykać, widywać, satysfakcjonować, plasować, znajdować, znaleźć
Jesteś na stronie dla czas przeszły meet


Past Perfect

I had metI
had met 
you
had met 
he/she/it
had met 
we
had met 
you
had met 
they
had met 


Bezokolicznik

meet

Czasowniki nieregularne