Learniv
▷ Przyszłe ciągły meet | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  meet  >  Przyszłe ciągły


Przyszłe ciągły meet
Tłumaczenie: zaspokajać, poznać, zastać, zastawać, zbierać się, odwiedzić, odwiedzać, spotkać, spotykać, zapoznać, spotkać się, spotykać się, zapoznać się, zgadzać się, napotykać, widywać, satysfakcjonować, plasować, znajdować, znaleźć
Jesteś na stronie dla czas przeszły meet


Przyszłe ciągły

I will be meetingI
will be meeting 
you
will be meeting 
he/she/it
will be meeting 
we
will be meeting 
you
will be meeting 
they
will be meeting 


Bezokolicznik

meet

Czasowniki nieregularne