LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  misbefall


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) misbefall **

Bezokolicznik

misbefall **

Czas przeszły

misbefell

misbefelled *

Imiesłów

misbefallen

misbefelled ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach


   
   


Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
Czasowniki nieregularne