Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) MISBEGET | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  misbeget


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) misbeget

Bezokolicznik

misbeget

Czas przeszły

misbegot

misbegat *

Imiesłów

misbegotten

misbegot* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

beget

[bɪˈɡet]

begot
begat

[bɪˈɡɒt]
[gʌt]

begot
begotten

[bɪˈɡɒt]
[bɪˈɡɒtn]
Czasowniki nieregularne