Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) MISFALL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  misfall


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) misfall **

Bezokolicznik

misfall **

Czas przeszły

misfell

misfelled *

Imiesłów

misfallen

misfelled ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
Czasowniki nieregularne