Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) MISGET | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  misget


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) misget

Bezokolicznik

misget

Czas przeszły

misgot

misgat *

Imiesłów

misgot

misgotten* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

get

[ɡet]

got
gat

[ɡɒt]
[gʌt]

got
gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]
Czasowniki nieregularne