Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) MISGIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  misgive


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) misgive

Bezokolicznik

misgive

Imiesłów

misgivenPochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

give

[ɡɪv]

gave

[geɪv]

given

[ɡɪvn]


Koniugacja na czasownik nieregularny [misgive]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
misgive 
you
misgive 
he/she/it
misgives 
we
misgive 
you
misgive 
they
misgives 

Niniejszy seryjne

I
am misgiving 
you
are misgiving 
he/she/it
is misgiving 
we
am misgiving 
you
are misgiving 
they
is misgiving 

Czas przeszły

I
misgave 
you
misgave 
he/she/it
misgave 
we
misgave 
you
misgave 
they
misgave 

Dotychczasowe seryjne

I
was misgiving 
you
were misgiving 
he/she/it
was misgiving 
we
was misgiving 
you
were misgiving 
they
was misgiving 

Present Perfect

I
have misgiven 
you
have misgiven 
he/she/it
has misgiven 
we
have misgiven 
you
have misgiven 
they
has misgiven 

Niniejszy seryjne

I
have been misgiving 
you
have been misgiving 
he/she/it
has been misgiving 
we
have been misgiving 
you
have been misgiving 
they
has been misgiving 

Past Perfect

I
had misgiven 
you
had misgiven 
he/she/it
had misgiven 
we
had misgiven 
you
had misgiven 
they
had misgiven 

Dotychczasowe seryjne

I
had been misgiving 
you
had been misgiving 
he/she/it
had been misgiving 
we
had been misgiving 
you
had been misgiving 
they
had been misgiving 

Przyszłość

I
will misgive 
you
will misgive 
he/she/it
will misgive 
we
will misgive 
you
will misgive 
they
will misgive 

Przyszłe ciągły

I
will be misgiving 
you
will be misgiving 
he/she/it
will be misgiving 
we
will be misgiving 
you
will be misgiving 
they
will be misgiving 

Future Perfect

I
will have misgiven 
you
will have misgiven 
he/she/it
will have misgiven 
we
will have misgiven 
you
will have misgiven 
they
will have misgiven 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been misgiving 
you
will have been misgiving 
he/she/it
will have been misgiving 
we
will have been misgiving 
you
will have been misgiving 
they
will have been misgiving 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [misgive]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would misgive 
you
would misgive 
he/she/it
would misgive 
we
would misgive 
you
would misgive 
they
would misgive 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be misgiving 
you
would be misgiving 
he/she/it
would be misgiving 
we
would be misgiving 
you
would be misgiving 
they
would be misgiving 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have misgiven 
you
would have misgiven 
he/she/it
would have misgiven 
we
would have misgiven 
you
would have misgiven 
they
would have misgiven 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been misgiving 
you
would have been misgiving 
he/she/it
would have been misgiving 
we
would have been misgiving 
you
would have been misgiving 
they
would have been misgiving 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [misgive]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
misgive 
you
misgive 
he/she/it
misgive 
we
misgive 
you
misgive 
they
misgive 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
misgave 
you
misgave 
he/she/it
misgave 
we
misgave 
you
misgave 
they
misgave 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had misgiven 
you
had misgiven 
he/she/it
had misgiven 
we
had misgiven 
you
had misgiven 
they
had misgiven 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [misgive]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
misgive 
you
Let´s misgive 
he/she/it
misgive 
we
misgive 
you
Let´s misgive 
they
misgive 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [misgive]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
misgiving 
you
 
he/she/it
 
we
misgiving 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
misgiven 
you
 
he/she/it
 
we
misgiven 
you
 
they
 Czasowniki nieregularne