Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) MISKNOW | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  misknow


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) misknow

Bezokolicznik

misknow

Czas przeszły

misknew

Imiesłów

misknown

misknowen ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

know

[nəʊ]

knew

[njuː]

known
knowen

[nəʊn]
[nəʊwn]
Czasowniki nieregularne