Learniv
▷ Future Perfect mislead | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  mislead  >  Future Perfect


Future Perfect mislead
Tłumaczenie: zmylić, wydymać, zwieść, wprowadzić w błąd, wprowadzać w błąd, ściemniać
Jesteś na stronie dla czas przeszły mislead


Future Perfect

I will have misledI
will have misled 
you
will have misled 
he/she/it
will have misled 
we
will have misled 
you
will have misled 
they
will have misled 


Bezokolicznik

mislead

Czasowniki nieregularne