Learniv
▷ Imiesłów czasu przeszłego mislead | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  mislead  >  Imiesłów


Imiesłów czasu przeszłego mislead
Tłumaczenie: zmylić, wydymać, zwieść, wprowadzić w błąd, wprowadzać w błąd, ściemniać

Imiesłów

misled


[mɪsˈled]


Jesteś na stronie dla czas przeszły mislead

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [mislead]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

misleading 


Bezokolicznik

mislead
Czasowniki nieregularne