Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) MISSEND | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  missend


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) missend

Bezokolicznik

missend

Imiesłów

missentPochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

send

[send]

sent

[sent]

sent

[sent]


Koniugacja na czasownik nieregularny [missend]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
missend 
you
missend 
he/she/it
missends 
we
missend 
you
missend 
they
missends 

Niniejszy seryjne

I
am missending 
you
are missending 
he/she/it
is missending 
we
am missending 
you
are missending 
they
is missending 

Czas przeszły

I
missent 
you
missent 
he/she/it
missent 
we
missent 
you
missent 
they
missent 

Dotychczasowe seryjne

I
was missending 
you
were missending 
he/she/it
was missending 
we
was missending 
you
were missending 
they
was missending 

Present Perfect

I
have missent 
you
have missent 
he/she/it
has missent 
we
have missent 
you
have missent 
they
has missent 

Niniejszy seryjne

I
have been missending 
you
have been missending 
he/she/it
has been missending 
we
have been missending 
you
have been missending 
they
has been missending 

Past Perfect

I
had missent 
you
had missent 
he/she/it
had missent 
we
had missent 
you
had missent 
they
had missent 

Dotychczasowe seryjne

I
had been missending 
you
had been missending 
he/she/it
had been missending 
we
had been missending 
you
had been missending 
they
had been missending 

Przyszłość

I
will missend 
you
will missend 
he/she/it
will missend 
we
will missend 
you
will missend 
they
will missend 

Przyszłe ciągły

I
will be missending 
you
will be missending 
he/she/it
will be missending 
we
will be missending 
you
will be missending 
they
will be missending 

Future Perfect

I
will have missent 
you
will have missent 
he/she/it
will have missent 
we
will have missent 
you
will have missent 
they
will have missent 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been missending 
you
will have been missending 
he/she/it
will have been missending 
we
will have been missending 
you
will have been missending 
they
will have been missending 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [missend]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would missend 
you
would missend 
he/she/it
would missend 
we
would missend 
you
would missend 
they
would missend 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be missending 
you
would be missending 
he/she/it
would be missending 
we
would be missending 
you
would be missending 
they
would be missending 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have missent 
you
would have missent 
he/she/it
would have missent 
we
would have missent 
you
would have missent 
they
would have missent 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been missending 
you
would have been missending 
he/she/it
would have been missending 
we
would have been missending 
you
would have been missending 
they
would have been missending 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [missend]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
missend 
you
missend 
he/she/it
missend 
we
missend 
you
missend 
they
missend 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
missent 
you
missent 
he/she/it
missent 
we
missent 
you
missent 
they
missent 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had missent 
you
had missent 
he/she/it
had missent 
we
had missent 
you
had missent 
they
had missent 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [missend]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
missend 
you
Let´s missend 
he/she/it
missend 
we
missend 
you
Let´s missend 
they
missend 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [missend]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
missending 
you
 
he/she/it
 
we
missending 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
missent 
you
 
he/she/it
 
we
missent 
you
 
they
 Czasowniki nieregularne