Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) MISSPEAK | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  misspeak


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) misspeak

Bezokolicznik

misspeak

Czas przeszły

misspoke

misspake *

Imiesłów

misspoken

misspoke ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

speak

[spiːk]

spoke
spake

[spəʊk]
[speɪk]

spoken
spoke

[ˈspəʊkən]
[spəʊk]
Czasowniki nieregularne