Learniv
Learniv
Czas niemieckich czasowników | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie

Niemieckie czasowniki

er bildet ab
er bildete ab
er hat abgebildet
przedstawiać
er bricht ab
er brach ab
er hat abgebrochen
anulować
er deckt ab
er deckte ab
er hat abgedeckt
pokrywa
er dichtet ab
er dichtete ab
er hat abgedichtet
uszczelniać
er fängt ab
er fing ab
er hat abgefangen
przechwycić
er fragt ab
er fragte ab
er hat abgefragt
przesłuchać
er führt ab
er führte ab
er hat abgeführt
odjechał
er gibt ab
er gab ab
er hat abgegeben
zatwierdź
er gleicht ab
er glich ab
er hat abgeglichen
porównać
er hält ab
er hielt ab
er hat abgehalten
zniechęcać
Szukasz konkretnego czasownika?

Rozpocznij naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy

Czas czasowników w języku niemieckim