Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - BLEIBEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): bleiben


Tłumaczenie: pobyt

Czas teraźniejszy prosty

er bleibt

Czas przeszły prosty

er blieb

Czas teraźniejszy dokonany

er ist gebliebenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [bleiben]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
bleibe 
du
bleibst 
er/sie/es
bleibt 
wir
bleiben 
ihr
bleibt 
sie/Sie
bleiben 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
blieb 
du
bliebst 
er/sie/es
blieb 
wir
blieben 
ihr
bliebt 
sie/Sie
blieben 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
bin geblieben 
du
bist geblieben 
er/sie/es
ist geblieben 
wir
sind geblieben 
ihr
seid geblieben 
sie/Sie
sind geblieben 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
war geblieben 
du
warst geblieben 
er/sie/es
war geblieben 
wir
waren geblieben 
ihr
wart geblieben 
sie/Sie
waren geblieben 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde bleiben 
du
wirst bleiben 
er/sie/es
wird bleiben 
wir
werden bleiben 
ihr
werdet bleiben 
sie/Sie
werden bleiben 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde geblieben sein 
du
wirst geblieben sein 
er/sie/es
wird geblieben sein 
wir
werden geblieben sein 
ihr
werdet geblieben sein 
sie/Sie
werden geblieben sein 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [bleiben]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
bleibe 
du
bleibest 
er/sie/es
bleibe 
wir
bleiben 
ihr
bleibet 
sie/Sie
bleiben 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
sei geblieben 
du
seiest geblieben; seist geblieben 
er/sie/es
sei geblieben 
wir
seien geblieben 
ihr
seiet geblieben 
sie/Sie
seien geblieben 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde bleiben 
du
werdest bleiben 
er/sie/es
werde bleiben 
wir
werden bleiben 
ihr
werdet bleiben 
sie/Sie
werden bleiben 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde geblieben sein 
du
werdest geblieben sein 
er/sie/es
werde geblieben sein 
wir
werden geblieben sein 
ihr
werdet geblieben sein 
sie/Sie
werden geblieben sein 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
bliebe 
du
bliebest 
er/sie/es
bliebe 
wir
blieben 
ihr
bliebet 
sie/Sie
blieben 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre geblieben 
du
wärest geblieben 
er/sie/es
wäre geblieben 
wir
wären geblieben 
ihr
wäret geblieben 
sie/Sie
wären geblieben 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde bleiben 
du
würdest bleiben 
er/sie/es
würde bleiben 
wir
würden bleiben 
ihr
würdet bleiben 
sie/Sie
würden bleiben 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geblieben sein 
du
würdest geblieben sein 
er/sie/es
würde geblieben sein 
wir
würden geblieben sein 
ihr
würdet geblieben sein 
sie/Sie
würden geblieben sein 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [bleiben]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
bleibe; bleib 
ihr
bleibt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [bleiben]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
bleibend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
geblieben 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne