Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - BRATEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): braten


Tłumaczenie: piec, smażyć

Czas teraźniejszy prosty

er brät

Czas przeszły prosty

er briet

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gebratenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [braten]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
brate 
du
brätst 
er/sie/es
brät 
wir
braten 
ihr
bratet 
sie/Sie
braten 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
briet 
du
brietst 
er/sie/es
briet 
wir
brieten 
ihr
brietet 
sie/Sie
brieten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gebraten 
du
hast gebraten 
er/sie/es
hat gebraten 
wir
haben gebraten 
ihr
habt gebraten 
sie/Sie
haben gebraten 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gebraten 
du
hattest gebraten 
er/sie/es
hatte gebraten 
wir
hatten gebraten 
ihr
hattet gebraten 
sie/Sie
hatten gebraten 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde braten 
du
wirst braten 
er/sie/es
wird braten 
wir
werden braten 
ihr
werdet braten 
sie/Sie
werden braten 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gebraten haben 
du
wirst gebraten haben 
er/sie/es
wird gebraten haben 
wir
werden gebraten haben 
ihr
werdet gebraten haben 
sie/Sie
werden gebraten haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [braten]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
brate 
du
bratest 
er/sie/es
brate 
wir
braten 
ihr
bratet 
sie/Sie
braten 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gebraten 
du
habest gebraten 
er/sie/es
habe gebraten 
wir
haben gebraten 
ihr
habet gebraten 
sie/Sie
haben gebraten 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde braten 
du
werdest braten 
er/sie/es
werde braten 
wir
werden braten 
ihr
werdet braten 
sie/Sie
werden braten 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gebraten haben 
du
werdest gebraten haben 
er/sie/es
werde gebraten haben 
wir
werden gebraten haben 
ihr
werdet gebraten haben 
sie/Sie
werden gebraten haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
briete 
du
brietest 
er/sie/es
briete 
wir
brieten 
ihr
brietet 
sie/Sie
brieten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gebraten 
du
hättest gebraten 
er/sie/es
hätte gebraten 
wir
hätten gebraten 
ihr
hättet gebraten 
sie/Sie
hätten gebraten 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde braten 
du
würdest braten 
er/sie/es
würde braten 
wir
würden braten 
ihr
würdet braten 
sie/Sie
würden braten 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gebraten haben 
du
würdest gebraten haben 
er/sie/es
würde gebraten haben 
wir
würden gebraten haben 
ihr
würdet gebraten haben 
sie/Sie
würden gebraten haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [braten]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
brate; brat 
ihr
bratet 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [braten]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
bratend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gebraten 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne