Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - BRENNEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): brennen


Tłumaczenie: spalić

Czas teraźniejszy prosty

er brennt

Czas przeszły prosty

er brannte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gebranntOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [brennen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
brenne 
du
brennst 
er/sie/es
brennt 
wir
brennen 
ihr
brennt 
sie/Sie
brennen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
brannte 
du
branntest 
er/sie/es
brannte 
wir
brannten 
ihr
branntet 
sie/Sie
brannten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gebrannt 
du
hast gebrannt 
er/sie/es
hat gebrannt 
wir
haben gebrannt 
ihr
habt gebrannt 
sie/Sie
haben gebrannt 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gebrannt 
du
hattest gebrannt 
er/sie/es
hatte gebrannt 
wir
hatten gebrannt 
ihr
hattet gebrannt 
sie/Sie
hatten gebrannt 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde brennen 
du
wirst brennen 
er/sie/es
wird brennen 
wir
werden brennen 
ihr
werdet brennen 
sie/Sie
werden brennen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gebrannt haben 
du
wirst gebrannt haben 
er/sie/es
wird gebrannt haben 
wir
werden gebrannt haben 
ihr
werdet gebrannt haben 
sie/Sie
werden gebrannt haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [brennen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
brenne 
du
brennest 
er/sie/es
brenne 
wir
brennen 
ihr
brennet 
sie/Sie
brennen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gebrannt 
du
habest gebrannt 
er/sie/es
habe gebrannt 
wir
haben gebrannt 
ihr
habet gebrannt 
sie/Sie
haben gebrannt 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde brennen 
du
werdest brennen 
er/sie/es
werde brennen 
wir
werden brennen 
ihr
werdet brennen 
sie/Sie
werden brennen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gebrannt haben 
du
werdest gebrannt haben 
er/sie/es
werde gebrannt haben 
wir
werden gebrannt haben 
ihr
werdet gebrannt haben 
sie/Sie
werden gebrannt haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
brennte 
du
brenntest 
er/sie/es
brennte 
wir
brennten 
ihr
brenntet 
sie/Sie
brennten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gebrannt 
du
hättest gebrannt 
er/sie/es
hätte gebrannt 
wir
hätten gebrannt 
ihr
hättet gebrannt 
sie/Sie
hätten gebrannt 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde brennen 
du
würdest brennen 
er/sie/es
würde brennen 
wir
würden brennen 
ihr
würdet brennen 
sie/Sie
würden brennen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gebrannt haben 
du
würdest gebrannt haben 
er/sie/es
würde gebrannt haben 
wir
würden gebrannt haben 
ihr
würdet gebrannt haben 
sie/Sie
würden gebrannt haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [brennen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
brenne; brenn 
ihr
brennt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [brennen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
brennend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gebrannt 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne